بازدید فر ماندار از روستاهای بخش مرکزی

 

بازدید مشتاق احمد ریگی فرماندار شهرستان و مدیران دستگاه های اجرایی

 

روز دوشنبه مورخ 1397/12/6 فرماندار شهرستان همراه برخی از مدیران دستگاه های اجرایی  شهرستان و مدیران بخش لارشار  از تعدادی روستاهای بخش مرکزی بازدید میدانی بعمل آوردند و ضمن دیدار با اعضای شورای اسلامی ، دهیاران ، متعمدین محلی از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات روستا های گور خلج ، ملک آباد ، کمال آباد و بن رود قرار گرفتند.

مهندس ریگی پس از بیان مشکلات توسط نمایندگان مردم ، دستورات پیگیری لازم برای مدیران دستگاهای اجرایی و خدمت رسان حاضر در بازدید را در حل مشکلات روستاهای مذکور نمودند.

ایشان همچنین ضمن تاکید بر حضور در روستا ها و خدمت به مردم شهرستان اظهار داشتند:

حضور مسئولین در بین مردم از تاکیدات دولتمردان بوده زیرا که فلسفه وجودی مسولان در این نظام ، خدمت به خلق خدا و جلب رضایت الهی است.بازدید بازدید

۶ اسفند ۱۳۹۷ ۲۲:۲۳