سفر سرپرست محترم معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری به شهرستان

سفر سرپرست محترم معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری  به شهرستان

در روز 97/11/17 جناب آقای دکتر کوثری وارد شهرستان فنوج شد که ایشان ابتدا مورد استقبال مشتاق احمد ریگی فرماندار شهرستان قرار گرفت . و در ادامه ایشان در آئین کلنگ زنی دو عدد زمین چمن مصنوعی فوتبال به مبلغ جمعا 700 میلیون تومان شرمت نمودند. و سپس جلسه شورای اداری در مسجد جامع شهر کتیج بر گزار گردید.استقبال از دکتر کوثری سر پرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری دکتر کوثری سر پرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری دکتر کوثری سر پرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری

۱۷ بهمن ۱۳۹۷ ۲۲:۰۱