تسریع در روند اجرای پروژه کلدر

تسریع در روند اجرای پروژه کلدر
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان فنوج، روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰؛ محمد یونس حقانی سرپرست فرمانداری به اتفاق دکتر درخشان نماینده حوزه انتخابیه ایرانشهر، مقبلی معاون سازمان راهداری کشور و قادری مدیرکل راهداری جنوب استان از جاده کلدر بازدید داشتند.
در این بازدید میدانی که جهت بررسی وضعیت جاده کلدر و همچنین برنامه‌ریزی برای تسریع در روند اجرای پروژه صورت پذیرفت، موارد ذیل مقرر گردید :
  • تخصیص بودجه ۵ میلیارد تومانی
  • کمک به احداث یک دهنه از پلهای بزرگ مسیر
  • تامین قیر کامل پروژه بصورت مرحله ای با توجه به پیشرفت پروژه 
 
۳۰ فروردین ۱۴۰۲ ۱۸:۱۸
۱۲ نفر
۶ نفر
۱۹ نفر
۶ نفر
۱۹ نفر
۲,۱۵۸ نفر