تودیع و معارفه سرپرست بنیاد مسکن شهرستان فنوج

تودیع و معارفه سرپرست بنیاد مسکن شهرستان فنوج
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان فنوج روز جاری دوشنبه ۲۸ فروردین ماه، با حضور حقانی سرپرست فرمانداری و قیصری معاون بنیاد مسکن استان، تودیع جناب آقای شیردل بلیده سرپرست سابق و معارفه جناب آقای *محمد اعظیم رئیسی* بعنوان سرپرست جدید اداره بنیاد مسکن شهرستان فنوج در محل فرمانداری صورت پذیرفت.
حقانی سرپرست فرمانداری در این مراسم تصریح کرد : باتوجه به رویکرد فرمانداری در ۴ ماهه اخیر، ارزیابی عملکرد کلیه مدیران شهرستان در خصوص اجرای برنامه های دولت مردمی به طور جد و مستمر هر سه ماه یک بار انجام خواهد شد و چنانچه مدیر اجرایی در شهرستان همگام و هم سو با برنامه های دولت در جهت کسب رضایت مردم اقدامی ننماید، نسبت به معرفی مدیران جایگزین اقدام خواهد شد.
 
در پایان حقانی سرپرست فرمانداری ضمن تقدیر و تشکر از زحمات آقای بلیده در سمت سرپرستی بنیاد مسکن برای آقای رئیسی سرپرست جدید بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان آرزوی موفقیت نمودند.
 
 
 
۲۸ فروردین ۱۴۰۲ ۲۰:۰۸