بهره برداری از فاز اول ۸۲۰۰ متر مربع زیرسازی و آسفالت روستای سیاهکان

بهره برداری از فاز اول ۸۲۰۰ متر مربع زیرسازی و آسفالت روستای سیاهکان
لازم به ذکر است طی تماس تلفنی سرپرست فرمانداری با بیک مداح مدیرکل بنیاد مسکن استان مقرر گردید به متراژ ۵۰۰۰ متر آسفالت در فاز دوم به این پروژه اضاف گردد.
۱۹ بهمن ۱۴۰۱ ۱۸:۲۱