بازدید مشترک حقانی سرپرست فرمانداری فنوج و سرکار خانم مبارکی فرماندار لاشار از جاده کلدر

بازدید مشترک حقانی سرپرست فرمانداری فنوج و سرکار خانم مبارکی فرماندار لاشار از جاده کلدر
سرپرست فرمانداری فنوج گفت : پروژه کلدر یکی از مهمترین پروژه های راهی استان میباشد که نه تنها فنوج را از بن بست خارج بلکه باعث بهبود شاخص ها در تمامی زمینه ها (گردشگری، فرهنگی و هنری، صنعت، ترانزیت و…) شده و جنوب استان سیستان و بلوچستان و بندر استراتژیک چابهار را به معادن و صنایع سنگین در استان کرمان متصل خواهد کرد.
 
در پایان این بازدید مقرر گردید جلسه ای با حضور مدیرکل راهداری جنوب و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در خصوص تسریع روند پروژه و مشکلات اعتباری و اجرایی و فنی آن تشکیل گردد.
 

مشاهده ویدیو : 

 
۱۸ دی ۱۴۰۱ ۱۵:۴۶
۱۳ نفر
۶ نفر
۱۹ نفر
۶ نفر
۱۹ نفر
۲,۱۵۸ نفر