بازدید حقانی سرپرست فرمانداری از محل احداث اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان و بررسی وضعیت کار

بازدید حقانی سرپرست فرمانداری  از محل احداث اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان و بررسی وضعیت کار
۱۸ دی ۱۴۰۱ ۱۵:۲۷