استقرار اداره ثبت اسناد و املاک در شهرستان

استقرار اداره ثبت اسناد و املاک در شهرستان
بازدید حقانی سرپرست فرمانداری از محل واگذاری زمین اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان و پس از آن برگزاری جلسه جهت تسهیل اجرای پروژه

بازدید حقانی سرپرست فرمانداری و شه بخش معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی از محل واگذاری زمین اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان و پس از آن برگزاری جلسه با حضور محمدی پور شهردار فنوج، قاضی مدیر جهاد کشاورزی، پودینه مدیر برق، ساداتی مدیر آب و فاضلاب، نصرتی رئیس منابع طبیعی، توقی رئیس اداره عشایری و پیمانکار پروژه جهت تسهیل اجرای پروژه.

گفتنی است که این پروژه بنابر قول مساعد اداره کل ثبت اسناد و املاک حداکثر تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد شد.

۱۱ دی ۱۴۰۱ ۱۷:۲۷