استقرار دفتر نمایندگی حفاظت از اراضی ملی در فنوج

استقرار دفتر نمایندگی حفاظت از اراضی ملی در فنوج
دیدار سرگرد یاور فرمانده یگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی جنوب س و ب - ایرانشهر

به گزارش روابط عمومی فرمانداری فنوج روز یکشنبه مورخ 1401/09/27 سرگرد یاور و هیات همراه با مشتاق احمد ریگی فرماندار فنوج دیدار و گفتگو کردند. 

در این دیدار بنا به درخواست فرماندار شهرستان مقرر گردید دفتر نمایندگی حفاظت از اراضی ملی در شهرستان فنوج راه اندازی گردد؛ سرگرد یاور ضمن قول مساعد مبنی بر استقرار دفتر نمایندگی گفت در شهرستان فنوج بالغ بر 4000 متر مربع از اراضی ملی که توسط افراد سودجو غیرقانونی تصرف شده بود، رفع تصرف گردید و با خاطیان برخورد قانونی صورت گرفت.

۲۷ آذر ۱۴۰۱ ۲۲:۲۸
۱۱ نفر
۶ نفر
۱۹ نفر
۶ نفر
۱۹ نفر
۲,۱۵۸ نفر