بازدید از پردیس آموزشی فنوج

دانشگاه  آزاد فنوج
بازدید شه بخش معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری از دانشگاه آزاد اسلامی (پردیس آموزشی) فنوج
به گزارش روابط عمومی فرمانداری فنوج روز پنجشنبه مورخ 1401/09/24، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری از دانشگاه آزاد اسلامی (پردیس آموزشی) فنوج بازدید بعمل آورد. در این بازدید معاون سیاسی فرمانداری در یک نشست مشترک با مسئول اداری، اساتید و چندی از دانشجویان به بررسی مسائل و مشکلات دانشگاه پرداختند.
۲۴ آذر ۱۴۰۱ ۲۱:۵۶