بازدید شهنوازی با حضور ریگی فرماندار از سایت جدید فرمانداری و بخشداری های مرکزی و کتیج

بازدید شهنوازی با حضور ریگی فرماندار از سایت جدید فرمانداری و بخشداری های مرکزی و کتیج
به گزارش روابط فرمانداری فنوج روز سه شنبه مورخ 1401/09/22 عبدالرحمن شهنوازی مدیرکل امور اداری و مالی استانداری با حضور ریگی فرماندار شهرستان و شه بخش معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری از امکانات سایت جدید فرمانداری و بخشداری های مرکزی و کتیج بازدید بعمل آوردند. 
۲۲ آذر ۱۴۰۱ ۱۴:۰۹
۱۰ نفر
۶ نفر
۱۹ نفر
۶ نفر
۱۹ نفر
۲,۱۵۸ نفر