بازدید از ادارات شهرستان

بازدید از ادارات شهرستان
بازدید شه بخش معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری فنوج از ادارات آموزش و پرورش، صمت، کمیته امداد و جایگاه سوخت شهرستان
۲۲ آذر ۱۴۰۱ ۱۸:۴۶