انتصاب مشاور جوان فرماندار

انتصاب مشاور جوان فرماندار
انتصاب آقای مجتبی قاضی بعنوان مشاور جوان فرماندار
به گزارش روابط عمومی فرمانداری فنوج روز سه شنبه مورخ 1401/09/15، طی حکمی از سوی مشتاق احمد ریگی فرماندار شهرستان آقای مجتبی قاضی بعنوان مشاور جوان فرماندار منصوب گردید.
۱۵ آذر ۱۴۰۱ ۱۱:۱۳