جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان

جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان
جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان (با محوریت بیماری کرونا)
جلسه کارگروه سلامت و امنیت غدایی شهرستان به ریاست مشتاق احمد ریگی فرماندار و با حضور پسکوهی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ، بخشدار ،کتیچ، سرپرست بخشداری مرکزی و مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد
 
اهم موارد مطروحه : 
  • تاکید دوز یادآور (کلیه پرسنل ادارات و مردم 
  • رعایت پروتکل های بهداشتی ماسک و رعایت فاصله اجتماعی)
  • اعزام گروههای واکنش سریع 
  • مقابله با پیک جدید کرونا
 
۲۵ تیر ۱۴۰۱ ۱۱:۲۴
۱۰ نفر
۶ نفر
۱۹ نفر
۶ نفر
۱۹ نفر
۲,۱۵۸ نفر