نشست صمیمانه فرماندار با سرمایه گذاران بخش کشاورزی شهرستان

نشست صمیمانه فرماندار  با سرمایه گذاران بخش کشاورزی شهرستان
نشست صمیمانه فرماندار با سرمایه گذاران بخش کشاورزی شهرستان باحضور ریگی فرماندار، سرپرست بخشداری مرکزی، قاضی مدیر  جهاد، نصرتی رئیس منابع طبیعی،  پودینه مدیر برق، بامری مسئول صمت با جمعی از سرمایه گذاران بخش کشاورزی شهرستان در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید.
 
اهم موارد مطروحه : 
  • حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی و افزایش سرمایه گذاری
  • بررسی مسائل و رفع موانع و مشکلات بخش سرمایه گذاری 
۲۴ خرداد ۱۴۰۱ ۱۰:۴۴
۱۰ نفر
۶ نفر
۱۹ نفر
۶ نفر
۱۹ نفر
۲,۱۵۸ نفر