بازدید از خبازی های سطح شهر فنوج

بازدید از خبازی های سطح شهر فنوج
بازدید شه بخش معاون سیاسی از خبازی های سطح شهر فنوج
۲۰ مهر ۱۴۰۱ ۱۳:۴۸