جلسه شورای اداری

جلسه شورای اداری
جلسه شورای اداری شهرستان با محوریت تکریم سرکار خانم محمدی بخشدار سابق مرکزی
۱۶ آبان ۱۴۰۱ ۲۲:۰۹