جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان

جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان
برگزاری جلسه ستاد مدیریت بحران (ارائه گزارش فعالیت های انجام شده) و بازدید شبانه ریگی فرماندار از روستای چاه توکلی
 برگزاری جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان به ریاست ریگی فرماندار و با حضور اعضای ستاد بحران شهرستان به منظور ارائه گزارش فعالیت های انجام شده ، بررسی وضعیت کلی شهرستان، خطرات احتمالی و ارائه راهکار جهت مدیریت و به حداقل رساندن تلفات در زمان وقوع بحران و همچنین بررسی و بازدید از روستاها و نقاطی که احتمال آبگرفتی دارند.
۳ اَمرداد ۱۴۰۱ ۰۱:۳۰