جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان

جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان
“ پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران ”
 ریگی : تاکید بر هماهنگی و همکاری کلیه اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان در زمان وقوع حوادث 
اطلاع رسانی و اقدامات لازم  توسط بخشداران، جهاد کشاورزی و امور عشایری جهت اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه برای جلوگیری از خسارات احتمالی × عدم تردد هرگونه وسیله نقلیه در زمان سیل از رودخانه ها × عدم پارک وسایل نقلیه در بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها × عدم چرای دام در مراتع و انتقال دام به مکان سرپوشیده × عدم اتراق در حاشیه رودخانه ها و صعود  به ارتفاعات  در زمان وقوع بارندگی 
۳ اَمرداد ۱۴۰۱ ۰۱:۲۹