دیدار مهندس حسن پور با فرماندار

دیدار مهندس حسن پور با فرماندار
دیدار مهندس حسن پور مدیرکل صمت استان با ریگی فرماندار
در این دیدار که با هدف بررسی ظرفیت ها و مشکلات حوزه صنایع و معادن شهرستان برگزار شد مشتاق احمد ریگی فرماندار فنوج با تشریح وضعیت جغرافیایی و زیر ساختی شهرستان خواستار مشارکت و انجام خدمات عام المنفعه سرمایه گذاران بومی و غیر بومی  بویژه در ساخت راه ها، مدارس و مراکز بهداشتی شدند و افزودند سوای از بکارگیری نیروهای بومی شهرستان هم باید از سرمایه های طبیعی و خدادادی بهره مند شود.
وی ادامه داد تسریع در روند صدور مجوزها به سرمایه گذاران با هدف تشویق سرمایه گذاران بومی دیگر مطالبه  شهرستان است که امیدواریم با نگاهی ویژه با توجه به محرومیت فنوج مشوق هایی برای متقاضیان  و کارآفرینان در این خطه ارایه شود.
در پایان مهندس حسن پور ضمن تشکر از پیگیری های مستمر فرماندار شهرستان  افزود تمام تلاش مجموعه اداره کل متبوع حمایت از سرمایه گذاران می باشد.
۲۳ شهریور ۱۴۰۱ ۰۰:۳۶