گزارش تصویری

گزارش تصویری
حضور مشتاق احمد ریگی در زائر سرای مرزی شهرستان میرجاوه
حضور مشتاق احمد ریگی در زائر سرای مرزی شهرستان میرجاوه جهت تشکر و قدردانی از عوامل این مجموعه در راستای خدمات رسانی به زوار پاکستانی ابا عبدالله الحسین علیه السلام
۲۵ شهریور ۱۴۰۱ ۲۳:۲۹